פלקט לתערוכה איש ציפור 1978
פלקט לתערוכה איש ציפור 1978
מות השחף 1976
מות השחף 1976
קן נשרים 1977
קן נשרים 1977
דרושה לה שהות להתרגל 1977
דרושה לה שהות להתרגל 1977
איש ציפור 1977
איש ציפור 1977 (2)
איש ציפור 1977 (2)
איש ציפור 1977 (3)
איש ציפור 1977 (3)
איש ציפור 1977 (4)
איש ציפור 1977 (4)
איש ציפור 1978
איש ציפור 1978