תערוכת המורים של סדנת אמני הקיבוץ, גלריה הקיבוץ 1998
תערוכת המורים של סדנת אמני הקיבוץ, גלריה הקיבוץ 1998
טבע דומם עם קערות קורבן 1998
טבע דומם עם קערות קורבן 1998
טבע דומם 1998
טבע דומם 1998