הזמנה לתערוכה
הזמנה לתערוכה
דף הפתיחה של הקטלוג
דף הפתיחה של קטלוג התערוכה
טקסט 1
טקסט 1
טקסט 2
טקסט 2
ביקורת שירה פור לתערוכה "שבר"
ביקורת שירה פור לתערוכה "שבר"