קטלוג
קטלוג
טקסט
טקסט
על התערוכה, חיים מאור, הדף הירוק 29.3.2001
על התערוכה, חיים מאור, הדף הירוק 29.3.2001