מבט כללי
מבט כללי, חפצים 1994
לוח הכתובות, קערות קורבן 2001
מול האופק, סדרה 2015
דפי שורה, סדרה 2016
מלכודות, טריפטיכון 2018
דבר האוצרות
מהעיתונות